Dräktskick i Thule

av Theo Axner


Allmänt

 

Kvinno- och mansdräkt

För de flesta av folken beskrivs olika mans- och kvinnodräkter. I samtliga dessa fall gäller dock att en kvinna kan klä sig i "manskläder" utan att detta väcker något uppseende; detta är vanligast när det gäller utövare av fysiskt krävande sysslor, t ex strid eller grovarbete.

 

Materialanvisningar

I de olika avsnitten anges vilka material som används. Det är inte ett strikt krav att verkligen använda dessa material, men surrogat bör väljas så att de ger ett någorlunda likartat intryck. Bomullstyger (speciellt lite grövre) är ett acceptabelt surrogat för linne.

 

Underkläder

I texterna anges hur en dräkt sätts ihop som är korrekt hela vägen, inklusive underkläderna. Det är dock inget krav att kläder och annat som inte syns skall vara lajvmässigt. På samma sätt kan under- eller mellanplagg som inte syns ibland rationaliseras bort. Grundprincipen är och förblir "syns inte - finns inte". Vi har dock beskrivit de "fullständiga" modellerna så att de som vill kan följa dem. Många tycker också att det känns bättre att ha en dräkt som är inlajv inifrån och ut.


Översikt

Här följer en kortfattad, jämförande översikt över hur dräktmodet i stora drag ser ut bland de olika folken och rikena i Thule och norra Terra Cognita. För varje folk finns också en betydligt mer detaljerad artikel. Dessa artiklar går igenom dräktskicken från grunden – den här översikten ger mest jämförande referenser och förutsätter en viss grundläggande kunskap om medeltida dräkthistoria. En hel del information kommer att upprepas i flera av de detaljerade avsnitten, detta för att läsaren inte hela tiden ska behöva referera fram och tillbaka mellan olika avsnitt.

 

Sunnanslätt

Dräktskicket i Sunnanslätt liknar nord- och västeuropeiskt 1300-tal. Typiska drag kan sägas vara: snävt skurna dräkter för båda könen; lågt burna bälten; uppseendeväckande ärmar; långa spetsiga skor. På det hela taget är modet ganska "sprättigt" med större förkärlek för extrema effekter än i de norra grannrikena. Kläderna kan ofta vara mer eller mindre figursydda, och mansdräkten är ofta kort.

Dräktmodet i kungarikena Eormenland och Altirien är likartat; man kan använda artikeln för Sunnanslätt.

 

Gedanien, Arosia och Högmark

Dräktmodet i Gedanien, Arosia och Högmark liknar europeiskt 1200-tal och tidigt 1300-tal. Generellt kan sägas att dräktskicket domineras av enkelt men vackert skurna, löst sittande och ofta långa plagg, skurna efter enkla geometriska mönster.

Gotmar

Dräktmodet i Gotmar liknar europeiskt 1100-tal och tidigt 1200-tal. Typiska drag är långa, ibland ganska snäva dräkter med praktfulla bårder och andra dekorationer.

 

Gautrike

Dräktskicket i Gautrike är inspirerat av vikingatid men också av tidigare germansk och nordisk folkvandringstid, anglosaxisk dräkt och en del rena fantasyinslag.

 

Furstendömet Margholien

Furstendömet har det mest varierande dräktmodet av rikena i Thule, mycket pga att Furstens tjänare kommer från alla möjliga länder. Följaktligen får man om man spelar en Furstlig roll börja med att utgå från rollens ursprungliga hemland för att hitta tips om själva dräktmodellerna.

Infödda margholier – nästan uteslutande livegna och en del trälar – klär sig som bönder i Gedanien och Arosia

 

Talvala

Dräktskicket i Talvala varierar mellan de olika folken som bor där. Talvi-, suosti- och kerifolkens klädstil är främst inspirerad av finskt 1000-1200-tal, under vilken period många vikingatida och ännu ålderdomligare stildrag är framträdande.

De svioner som är bofasta i Talvala, antingen de är ättlingar till nybyggare från tidigare sekler eller nyinflyttade margholiska torpare, klär sig enligt tidigmedeltida mode, ungefär 1100-1200-tal. Kainu- och skridfararfolken klär sig på mer egenartade vis.

Alver

De alver som visat sig bland människor har inte klätt sig särdeles uppseendeväckande; de tycks mest föredra korta tunikor och vida mantlar med huva. Mönstrade bårder och foder, gärna inspirerade av naturmotiv, verkar också populära.

 

Dvärgar

Dvärgarna i Steinheim och de som vistas i de Norra Kungarikena bär praktiska, grova och enkelt men vackert smyckade dräkter som närmast liknar vikingatid eller tidig medeltid; oftast har de också färggranna mantlar med huva.

 

Storkungadömet Almad

De almadianer som syns till i Thule, mest köpmän och somliga legoknektar, bär kläder inspirerade av 1400- och tidigt 1500-tal. Pösskjortor, baretter, puffärmar och korta jackor, ibland slitsade, är typiska element.

 

Merovia och Låglandet

Dräktmodet i kungariket Merovia och de småstater som sammantaget benämns Låglandet bygger på västeuropeiskt - främst franskt och flamländskt - dräktskick under sent 1300- och tidigt 1400-tal (ca 1380-1450). Det präglas av starka effekter och kontraster; kläderna är ofta sydda efter mer invecklade mönster än i norr, och uppseendeväckande ärmar, huvudbonader och liknande är vanliga.


Länkar

Några bra hemsidor och länksamlingar om dräkttillverkning följer här. Se de specifika dräktartiklarna för många fler länkar.