Utskriftsvänlig sida

Roller: Drakfåglarna, den margholiska motståndsrörelsenDrakfåglar och allierade rustade för strid under vårfälttåget i Tolvmilaskogen 1149

Den största gruppen roller på lajvet är just Drakfåglarna, de margholiska motståndskämparna. Ett ganska stort antal har sökt vinterkvarter i det förhållandevis säkra västra Ravnsmark, och de som är med på lajvet är dels de som är inkvarterade på och omkring Unnsbacken, dels de som stannar till här på vägen vidare. En del har varit här en tid, andra är nyss anlända.

Drakfåglarna och deras organisation beskrivs översiktligt på annan plats. Här på hemsidan kommer det inom kort att komma upp mer information inför att skapa en drakfågelroll; så länge nöjer vi oss med några korta rader.

Drakfåglarna är margholier - i något fåtal fall också folk från länder som varit eller är ockuperade - som av ett eller annat skäl brutit upp från sitt gamla liv och givit sig hän att bekämpa Furstens välde. En del för ett framgångsrikt dubbelliv, andra har levt som jagade fredlösa. Ockupationen av Ravnsmark har gett Drakfåglarna en mer stabil bas, men det har också blivit något att försvara.

Vad de gör här: Drakfåglar som är på lajvet är här i första hand förstås för att fira Väktarnatten med sina kamrater och njuta åtminstone en stund av vila och fest. I synnerhet då flera av hövdingarna och rotemästarna är på plats, liksom gäster från de allierade, kommer det också att rådslås och diskuteras om kommande planer. Flera som varit borta länge har också rapporter att komma in med och kanske nyheter som kräver nya planer.

Historier att berätta: Drakfåglarna lever, nästan per definition, spännande liv och många av dem har varit med om dramatiska saker att berätta om.  I kommande utskick kommer det att komma upp flera förslag på historier att brodera ut efter vad de olika grupperna och rollerna varit med om.Kort om Drakfågelroller

När du tänker ut ditt rollförslag som motståndskämpe - gärna i samråd med rollhjälpare eller arrangörer! - finns det ett antal punkter att ta ställning till. Först och främst:


Grupper och uppdrag

Sofia Björnäng, rotemästare
inom Rävarna och numera herse

Drakfåglarna är som framgått organiserade i rotar, små sammansvetsade grupper av stridskamrater om i typiska fall 4-12 personer under befäl av en rotemästare. Rotarna hålls ofta ihop under lång tid och brukar bara brytas upp om de tagit förluster som inte kan ersättas. Om ni är några som anmäler er tillsammans kan era roller lämpligen bilda en, eller en del av en, rote. Ensamma roller kan få hjälp att placeras med en rote.

Ett antal rotar kan sedan, tillfälligt eller halvpermanent, grupperas till en hop eller fänika (se texten om organisation). Rotar kan inte sällan flyttas mellan olika hopar över tid. Vilken hop din rote tillhört kan avgöra vilka uppdrag och verksamheter den varit inblandad i. Hopar får ibland namn efter djur, men det är inte konsekvent genomfört.

En mer fullständig lista över hopar som varit aktuella sista tiden kommer i senare utskick och det finns utrymme för att hitta på / föreslå egna, men bland de mer varaktiga som fortfarande är verksamma kan nämnas till exempel:


Funktion och typ

Drakfåglarna har i de flesta fall inte en speciellt formell indelning i olika "truppslag", men man kan urskilja ett antal typiska funktioner som man är mer eller mindre specialiserad på. Många, särskilt veteraner, är förstås erfarna och kompetenta att fungera som flera olika funktioner. Många rotar täcker in en kombination av funktioner, andra är strikt specialiserade.

En Furstetrogen frijarls piga spionerar på sin matmor

Typiska funktioner kan t ex vara:


Bakgrund och tidigare liv

Slutligen färgas din roll förstås också av vilken bakgrund hen kommer ifrån, både var hen är född och uppvuxen och vilket tidigare liv hen lämnat bakom sig.

De flesta Drakfåglar är födda och uppvuxna inom det nuvarande Margholiens gränser och tillhör den svionska bondebefolkningen, men innan Furstendömet utropades var Margholien en ganska abstrakt enhet och snarare än geografisk region än en tydlig politisk enhet. De flesta identifierar sig snarare efter det folkland de kommer ifrån. Under åren av kamp mot Fursten och delvis som en reaktion på den margholiska "nation" han har upprättat har det börjat utvecklas en viss margholisk "nationalkänsla" hos flera av Drakfåglarna.

Troliga hemländer/orter kan vara (se kartan för placering):

Gedanska och margholiska Drakfåglar under befrielsen av norra Gedanien

Vad gäller rollens tidigare liv finns det flera saker att fråga sig, inte minst hur länge sen det var hen lämnade sitt gamla liv och slöt sig till motståndskämparna. Fursten har härskat över Margholien i 15 år nu och de yngsta Drakfåglarna minns knappt tiden innan han dök upp; några, barn till de äldsta veteranerna, kan rentav ha levt nästan hela sina liv som Drakfåglar. Men de flesta har ett civilt liv bakom sig, mer eller mindre avlägset. Din roll kan t ex ha en bakgrund som:Nytt! 2014-10-02

Riktlinjer för utrustning

Mer detaljerad information kommer längre fram, men i korthet kan sägas:

 

Kläder

Normalt är Drakfåglarna infödda margholier av bondeklass och klär sig i grunden som sådana.

Lajvet kommer att spelas både inomhus och utomhus och lokalen kan vara kylig så varma kläder är att rekommendera. De flesta Drakfåglar bär mestadels kläder i dova nyanser av brunt, grått och grönt.

 

Vapen och rustning

De flesta Drakfåglar har för vana att gå beväpnade, om inte annat så med en dolk eller kniv (ofta dold för säkerhets skull). Det är inte ett strikt krav att alla roller bär vapen på lajvet men de flesta bör ha ett eller flera med sig. Även på förhållandevis säkra platser som denna vet man aldrig. Lättare rustning kan också förekomma men är inte något krav, även om rollen är stridande annars.

En mer ingående och illustrerad artikel om vapen och rustning bland Drakfåglar och andra infödda margholier är under arbete.