Nattfolkssymboler

Frida Gamero

2002


Färgsymbolik

Detta är några exempel på färger och deras betydelse.


Symboler

Även om de inte har ett skriftspråk så kan symboler som alla känner till användas

Här är några exempel:

  1. Havandeskap. Symbolen målas på havande orchkvinnors panna och betyder att hon under inga omständigheter får skadas, varken av fiende eller vän, detta respekteras så länge inte fienden ligger i liknande blodsfejd med stammen. Samma tecken med punkten nertill är tecknet för en amma.
  2. Shaman. Endast shamaner får bära detta tecken och det är ett bevis på deras status.
  3. Ceremoni, helig plats. Målas på de områden som är tillägnat shamanen och de ceremonier som han utför.
  4. Offer, offrande. Målas på de ting eller personer som blivit lovade som offer till andarna.
  5. Krig. Bärs av speciellt framstående krigare.
  6. Lidande, ond bråd död. Används som varning eller hot till den som läser symbolen.
  7. Förvandling. Används för att utmärka en särskilt duktig hantverkare så som (5) för en krigare.
  8. Tecknet kallas för SSHIR och är nästan heligt. Endast shamaner får måla tecknet för det tros innehålla stora mängder magisk kraft. Det står för andarnas påverkan, krafter man inte kan avvärja och därför bör frukta. Få orcher skulle ens ha mod att vidröra tecknet.
  9. Löfte, förbund. Orcher har inte mycket som kan påminna om mänsklig heder men ett löfte som ges och förseglas med detta tecken måste hållas på, annars straffas man av illvilliga andar.
  10. Slav. Skammens märke som visar på att man fråntagits all egen vilja och nu tillhör någon annan.