Orchernas Mödrar och deras hierarkier

Anna Jonasson

2002


Mödrahierarkierna inom orchstammarna i Thule är mestadels inofficiella men inte desto mindre viktiga strukturer. De har stor betydelse för hur saker egentligen fungerar.

En orch som tillhör en produktiv Moders barn, barnbarn eller som är syskon till en matriark har oftast en fördel tex i karriären både som soldat och som hantverkare då "matriarken" gärna pushar för sina egna  nära släktingar. Matriarken kan tex beordra en hantverkare  som ingår i mödragruppen att lära ut hantverket till en orch hon vill gynna. Det kan tex röra sig om en älskare till matriarken (men dessa ynnestar brukar vara mer av tillfällig natur), men oftare en avkomma.

Matriarkerna utövar sin makt i stammarna främst genom att påverka sina barn och andra nära släktingar och är därför angelägna om att hålla sin egen mödragrupp så stark och mäktig som möjligt.

Även ofruktsamma kvinnliga medlemmar i en mödragrupp är av vikt för matriarken då dessa inte är direkta konkurrenter om makten i mödragruppen, utan istället kan tillföra gruppen prestige som renodlade "yrkeskvinnor", t ex soldater och shamaner, utan att "betungas" av ständiga graviditeter och födslar. 

Detta senare gäller i viss gäller i viss mån även manliga medlemmar av släkten som söner och bröder, men dessa är samtidigt insyltade i det likaledes komplicerade statuskomplexet som manliga orcher ingår i.

Det är relativt vanligt att orcher flyttar in i en annan stam. Där har de inget släktstöd av sina mödrar. Men manliga orcher kan genom att fjäska in sig hos de mäktiga grupper av mödrar som finns i den nya stammen finna fördelar som kanske varit omöjliga på hemmaplan. Inga av deras svagheter är ju kända i den nya stammen, kanske sådant som belastat dom ”hemma”  ända sedan barnsben.

Om en ”ny”  orch snabbt stiger i rang i en orchstam av egen kraft så är genast denne intressant för de olika matriarkerna, ibland kan det bakom kulisserna bli rejäla slagsmål och hårt intrigerande över vem som ska ”ha” de lovande ”påläggskalvarna". Vinstlotten drar den matriark som har stamhövdingen som sin stadige älskare eller ännu bättre - sin egen son.

Även om orcher i regel inte har mycket känslor för varandra, så ska det mycket till för att en orch öppet ska trotsa Matriarkens vilja. Mödrarna har hårda nypor och att komma i onåd hos dem är troligen ännu värre än att tex bli utkastad ur stammen.