Utskriftsvänlig sida

Vem-är-vem: Oknyttens Hov

Nivå 1

Det här är en översikt över kända roller från Oknyttens Hov. I den mån de finns med på foton från tidigare lajv har vi länkat till dessa. En *-markering betyder att rollen inte har spelats eller för närvarande saknar spelare.


Nivå 1: Kända av alla

De här personerna är kända åtminstone till namnet av alla som haft med Oknyttens Hov att göra.

 

Härskaren

 

Skogsfrun

Släkte:

Spelare: Veronica Eriksson på Källan vid Världens Ände, Karin Lindroth på Thule i brand

 

Den nuvarande härskaren över Hovet i Thule är Skogsfrun, som valdes sommaren 1139 efter att den förre härskaren, Bergakungen, försvann. Skogsfrun är råväsendenas beskyddare; i likhet med många av sina skyddslingar är hon en nyckfull och oberäknelig figur, som tidigare tyckts mest intresserad av att roa sig. Hon är emellertid starkt beskyddande gentemot sina undersåtar, vilka innefattar rån och allehanda växt- och vattenväsen. Detta beskydd har hon sökt utsträcka till hela Hovet sedan hon blev Härskare – vilket inte har varit okomplicerat.

Deltagit på:

 

Hovets mäktiga

 

Awaran, Älvakungen

Släkte: Älva

Spelare: Dan Hörning

Älvakungen härskar över älvorna sida vid sida med sin drottning. Han har sällan visat något större intresse för Hovets göranden, och han tar lätt på de flesta synbara problem – liksom på det mesta annat. De enda saker han tycks bry sig om är älvornas välfärd och stolthet, samt nöjen – gärna under så dekadenta former som möjligt. Mötesplatsen vid Världens Ände hör till älvkungens traditionella domäner, och där betraktar han sig som värd.

Deltagit på:

Trollpackan

Släkte: Nattväsen

Den vederstyggliga Trollpackan är anförare av nattväsendena, de mest missanpassade och asociala oknytten. Hennes frånstötande yttre svarar väl mot hennes grälsjuka, långsinta och härsklystna karaktär. Trollpackan har knappast några vänner vid Hovet, men åtnjuter ändå all den respekt som tillkommer en ädling.

Deltagit på:

Kung Sten, Bergakungen

Släkte: De Underjordiska

Spelare: H. Peter Anvin

Bergakungen är den nyaste av Hovets ädlingar – han efterträdde den förra Bergakungen för bara ett par år sedan. Han härskar över de Underjordiska och har liksom de en naturlig styrka i berg och högland. Hans gestalt är i stort sett mänsklig, men han kan uppträda i allt från dvärgvuxen till jättelik storlek.

Deltagit på:

Jägaren

Vid sidan om ädlingarna står Jägaren, en gåtfull och fruktad gestalt. Han hade till uppgift att övervaka oknyttens lagar och anklaga och bestraffa dem som bröt mot dem. De som han anklagade prövades vid Hovet, och befanns de skyldiga stöttes de ut ur dess gemenskap. Utstötta väsen var Jägarens lovliga villebråd, och de blev sällan långlivade.

Den gamle Jägaren blev korrumperad av Fursten och gav till slut frivilligt, sedan han insett sakernas tillstånd, upp sitt ämbete. En ung människa från Björnstammen sägs ha blivit den nye Jägaren.

Deltagit på:

Den gamle Jägaren

Spelare: Anders Törlind

Den gamle Jägaren har som sagt gett upp sitt ämbete, men han har inte lämnat världen och hans krafter sägs vara oförminskade. Sedan han lämnade Världens Ände har han synts till då och då, och det ryktas att han söker en väg att komma åt Nestor som lurat honom och utkräva sin hämnd. Senast syntes han till vid värdshuset Lyktgubben vid Väktarnatt 1144.

Deltagit på: