Uppdaterat 17 Juli: Lajvet är öppet för sena anmälningar. 

Anmälan till Högälvens lås sker på följande sätt:

 

 1. Om du använder Facebook, gå med i Thule-kampanjens facebookgrupp. och klicka i ’kommer’ i eventet för lajvet. (Det hjälper oss på flera sätt.)
 2. Fyll i anmälningsformuläret.
 3. Vi vill ha din anmälan senast fredag 4 augusti, dispens för senare anmälan kan beviljas om det finns rimliga skäl. (Som exempel har vi ett antal intresserade som inte vet förrän senare i augusti om de jobbar helgen när lajvet är.) 
 4. När vi godkänt din anmälan får du en bekräftelse via e-post.
 5. När du fått din anmälan bekräftad betalar du in deltagaravgiften. Vi tillämpar en solidarisk betalningsmodell som innebär att man betalar efter vad man anser sig ha råd med, en modell vi använt sedan Draksådd 2013 och som fungerade väl. För Högälvens lås är avgiften om inget annat sägs 600:- alternativt 500:- (eller 700:- för den som vill sponsra evenemanget). När du har betalt in avgiften räknas du som fullt anmäld. Sista betalningsdag är måndagen 7 augusti
 6. Observera att deltagaravgiften inbegriper mat. Pengarna sätts in på Thule-kampanjens bankkonto:
  • Bank: Swedbank
  • Clearingnummer: 8327-9
  • Kontonummer: 914 058 444-3
 7. Betalningen bekräftas också via e-post.
 8. Om det i början av juli visar sig att vi inte kan genomföra lajvet återbetalar vi samtliga deltagaravgifter. Om vi av någon oförutsedd Force Majeure måste ställa in lajvet efter den 10 juli kommer i återbetala så mycket pengar vi har möjlighet till. 
 9. Avanmälan. Om du avanmäler dig senast 3 juli återbetalar vi deltagaravgiften. Efter det är anmälan bindande.