Latiliska halvön

Utskriftsvänlig sida

Stadsstaterna i norr * Den Heliga Staten * Kungariket Paccini

Klicka för översiktskarta!

Söder om Almand och öster om Eberia ligger den latiliska halvön, en gång kärnan i det arantiska imperiet. Området är varken politiskt eller kulturellt enhetligt; i de oländiga bergstrakterna härskar länsherrarna mer eller mindre oinskränkt; handelsrepublikerna tävlar med varandra om land och handel; och Storkonungarna av Almand har med växlande framgång försökt lägga under sig hela landet. Språken som talas är en rad besläktade dialekter som utvecklats från den arantiska Forntungan.

Latilien kan grovt delas in i tre regioner:


Inspirationskällor för stadsstaterna i norr och den Heliga Staten


Inspirationskällor för kungariket Paccini


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Stadsstaterna i norra Latilien, introduktion

 

Den Heliga Staten, introduktion

 

Kungariket Paccini, introduktion