På Hammargården


Ett par av barnen på Hammargården i samspråk med en hemlighetsfull besökare.

I bakgrunden ser vi fanor med husen Vråks och Gadds vapen och i förgrunden Furstens märke.

Omslagsbilden till utskicket för Gravberget (13-15 januari 2017).

Teckning: Theo Axner, 2016