Fru Magnhild Gadd med hird


Fru Magnhild Magnusdotter Gadd, dotter till den margholiske stormannen Magnus Gadd, rustad för strid och flankerad av två av familjens gårdsknektar.

I det autokratiska Furstendömet Margholien med sin stående armé spelar inte det väpnade adelsuppbådet någon stor militär roll, men de Furstetrogna adelsfamiljerna har rätt att hålla små väpnade följen för att skydda och hålla ordning på sina ägor och leda lokalförsvar i händelse av angrepp.

Illustration från ett utskick till Gravberget (13-15 januari 2017).

Teckning: Theo Axner, 2016