Bikt och åläggande av botgöring

Här följer en steg-för-steg-genomgång av hur en typisk bikt i Ljusets lära går till. Variationer förekommer men grundprinciperna är genomgående de samma.


Biktceremonin

 

Öppningen

Biktbarnet påbörjar bikten genom att göra piltecknet och säga:

Fader/Moder, jag ber Er öppna Er dörr och Ert hjärta då jag söker botgöring.

Biktföräldern svarar med att göra piltecknet och säga:

Dörren och hjärtat är öppet.”

 

Åkallan

Prästen ber en enkel åkallandebön, på mönstret (ungefär)

O Förste och Enda,
himmelens och jordens Fader,
solens och månens Moder,

Du som varken är man eller kvinna,

ung eller gammal

utan allt och mer därtill.

Vi kallar din styrka och nåd och vi vet att alla är oskiljaktliga i dig.”

 

Biktbekännelsen

Biktbarnet berättar vad som tynger henne. Biktbarnet och biktföräldern för ett samtal om det som skett så att alla detaljer reds ut. Biktföräldern lägger särskild tonvikt vid motivation för handlingen, förekomsten av ånger och anledning till ångern.

Denna fas fortsätter tills biktföräldern säger ”Du är tyngd av själsvärta. Låt mig öppna porten till ljuset för dig."

 

Kungörelsen

Biktföräldern ska också förklara i detalj varför det som skett var fel – eller inte- stött på en läsning av skriften eller dylikt.

 

Syndtecknet

Framläggandet av kontraktet

Biktföräldern ålägger biktbarnet passande, tidsbestämda, uppgifter som motsvarar den synd som har begåtts och förklarar att om denna botgöring utförs och biktbarnet kommer tillbaka till någon prästvigd och berättar detta, skall biktbarnet bli renad från själsvärta. Framläggandet symboliseras slutligen av att prästen ritar synd-tecknet i biktbarnets hand eller dylikt. (I somliga fall, när möjlighet finns, kan prästen också framställa en botgöringsrulle där synden och botgöringen finns nedtecknad antingen symboliskt eller i detalj).

Botgöringstecknet

 

Acceptansen av kontraktet

Om biktbarnet följer upp syndtecknet med att rita ett botgöringstecken (och att skriva under en eventuell botgöringsrulle) har ett kontrakt upprättats med den F örste och Ende.

 

Välsignelsen

Traditionellt sett knäböjer biktbarnet och sänker sitt huvud mot marken och biktföräldern lägger sin vänstra hand på hennes bakhuvud och säger:

Vandra i Ljuset, sky Mörkret och tjäna den Första och Enda.
Gå i frid.

 

Slutandet

Båda parter gör piltecknet.