Republiken Yrkij

Yrkij är det största av de svijaslavska furstendömena och det som har mest kontakt med länderna kring Innanhavet. Det omfattar på papperet ett ofantligt men glesbefolkat område mellan Talviska viken i väster och Kharakbergen i öster. Det kan dock knappast beskrivas som ett sammanhållet rike. Kärnan är just stadsstaten Yrkij, vars makt och betydelse bygger helt på dess handel – främst dess stora export av pälsverk.

Klicka för större kartor!


Inspirationskällor för Yrkij


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Nivå 3

Republiken Yrkij - introduktion

 

 
Karta över Svijaslav och länderna i öster