Konungariket Volska-Gorodek

Detta vidsträckta rike är en märklig sammansättning av länder. Kärnan i det är två riken, kungariket Volska och storfurstendömet Gorodek, som sedan ett par generationer befinner sig i personalunion. Härtill kommer flera mindre svijaslavska furstendömen och mer eller mindre civiliserade stammar som av olika skäl underställt sig Gorodeks överhöghet

Klicka för större karta!

 

Inspirationskällor för Volska-Gorodek


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Nivå 3

Kungariket Volska/storfurstendömet Gorodek - introduktion

 

 
Teckningar på volsk dräkt