Patriarksdömena i Österlandet

Ett udda inslag i Österlandet är de mer eller mindre självständiga kyrkliga furstendömen som var och en lyder under en patriark. Dessa prelater är alltså både kyrkliga överhuvuden över en provins och världsliga länsherrar. Som framgår sammanfaller inte kyrkoprovinserna och de världsliga patriarksdömena helt – t ex saknar patriarken ofta världslig myndighet i just den stad som är kärnan i hans kyrkoprovins.

Klicka för större karta!

Inspirationskällor för patriarksdömena


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Ärkepatriarksdömet Goldiga

 

Matriarksdömet Dortu

 

Matriarksdömet Ursul

 

Patriarksdömet Victland

 

Politisk karta över Österlandet

Karta över Ordensland Ost och Virland