Huvudsida

Från ThuleWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Välkommen till Thulekampanjens wiki. På sikt är den tänkt att ersätta de delar av kampanjens gamla hemsida som fortfarande är i bruk (på senaste år kallad djupsidan) Då antalet artiklar på djupsidan är omfattande kommer detta ske i flera steg och det kommer under överskådlig tid att finnas länkar från wikin till den gamla djupsidan.

Som första steg har fördjupningsartiklarna om Magi och övernaturligt utökats och konverterats till wikiformat inför lajvet I öppen dager. I vissa fall har även andra artiklar som till exempel de relevanta Vem är vem artiklarna konverterats. För att kunna öppna wikin inom rimlig tid har de gamla artiklarna lyfts över med så små modifikationer som möjligt vilket innebär att ett antal av dem är i behov av uppdatering då den första versionen av djupsidan skapades runt millennieskiftet.

Nästa steg kommer bli att flytta över artiklar om politik, samhälle och krigsväsen inför lajvet med Högälvens lås.

Vad tredje steget blir är än så länge oklart.

Innehåll

(Kategorier)

Magi och övernaturligt

Vem är vem
Norrarikena.jpg Regnbagslajvare.jpg