Sökta och lediga roller

Har du funderat på Vinterporten men inte kommit till skott med att anmäla dig? Alternativt kanske blivit av med tidigare förhinder? Vi har fortfarande plats för lite mer folk, i synnerhet om du vill vara med bara över lördagen i Akt 2. Läs mer här: 

Sökta och lediga roller

Vi behöver i första hand lite mer folk till den Furstliga B-styrkan, men det finns lite annat ”ledigt” också. Välkomna!

Legionärer och auxiliaofficer

Arkiv