Lajvet uppskjutet pga. COVID-19

Från vårkollektionen anno 2020.

Vi i arrangörsgruppen för Högälvens lås har efter att ha diskuterat saken kommit fram till att vi behöver skjuta upp lajvet på grund av situationen med COVID-19. Det är vi förstås inte särskilt glada över och det var inget lätt beslut, vi förstår om ni spelare också är missbelåtna men vi hoppas på er förståelse. Planen är att nya datum blir i den senare delen av september.

Vårt resonemang är så här:
– Smittrisken är väldigt stor och svår att få ned, när alla ska vistas inomhus tillsammans större delen av en helg. Skulle en deltagare vara smittad kommer nästan garanterat många fler att smittas.
– Vi vet inte hur vårdsituationen ser ut om en månad, om det kommer vara så att den är kraftigt överbelastad att det är svårt att ta hand om smittade. Det kommer vi kunna ana närmare inpå lajvet, men vi vill inte riskera att behöva skjuta upp med så kort varsel.
– Några deltagare har dragit tillbaka sin anmälan på grund av smittläget och andra har uttryckt oro för situationen. Inte än så länge så många att vi inte skulle ha tillräckligt många spelare för att genomföra lajvet, men vi förstår att det finns en tveksamhet i delar av spelargruppen kring att delta.

Vi tänker dock göra dygd av nöden och utnyttja senareläggningen för att göra mer förberedelser för att göra lajvet bättre. Vi vet vikten av att hålla igång engagemanget hos spelarna och har en del tankar på hur vi ska göra det, genom att skapa mer sammansnackade grupperingar och börja engagera folk i upptakten till lajvets händelseförlopp på olika sätt. Mer information om detta kommer senare.

Det som kommer hända den närmaste tiden är följande:
– Vi kommer att maila ut denna information till alla som anmält sig till lajvet. Alla kommer förstås ha möjlighet att dra tillbaka sin anmälan om de vill, nu eller senare. Det går givetvis att sedan anmäla sig igen i mån av plats, om man så skulle önska.
– Senare, när vi kunnat koordinera med lokaluthyrarna och andra parter, återkommer vi med det viktigaste: nya datum för lajvet (som nämnt ovan siktar vi på senare delen av september).
– De som behållit sin anmälan kommer att få vidare information inför lajvet.

Arkiv