Vasti Eurainen


Vasti Eurainen, bror till hövdingen för Naaribygden i östra Talvala och anförare för hans hird, och Käivi, en av hans krigare.

Teckning: Theo Axner, 2012