Piga och dräng från Gautrike


En piga och en dräng vid Hirdvalla kungsgård i Gautrike. De bär typiska dräkter för välklätt arbetsfolk i landet.

Teckning: Theo Axner