Köpmän från Nordenbund


Några almadianska köpmän utsända av Nordenbund, det mäktigaste handelsförbundet kring Innanhavet.

Teckning: Theo Axner