Talviska kustväktare


Två talviska krigare bevakar kusten och får syn på annalkande fiendeskepp.

Mannen till vänster är landvärnsman, medan kvinnans mer påkostade utrustning tyder på att hon tjänar i en hövdings hird.

Teckning: Theo Axner, 2007