Talvisk auxilia


Två talviska auxiliasoldater i Furstlig tjänst.  

Teckning: Theo Axner, 2009