Tind


Tind, en träl och krigsfånge och en fd riddarsyster av S:t Ahriks orden.  

Teckning: Theo Axner, 2009