Miriam Lekare


Miriam lekare, en musikant från Högmark som rört sig i alla de norra rikena och även i det Furstliga Margholien.

Teckning: Theo Axner, 2016