Tröskande drängar


Två bonddrängar från något av de Norra Kungarikena, sysselsatta med tröskningen.

Teckning: Theo Axner, 1999