Bondesoldater från Högmark


Landvärnet från bygderna kring Ranheda under slaget vid Stengårds färja, oktober 1148.

Teckning: Theo Axner, 2013