Gedansk-arosisk allmogedräkt


Bönder och arbetsfolk från Gedanien eller Arosia.

Teckning: Theo Axner