Karta över Gedanien och Arosia, sommaren 1148Kartan inkluderar även större och mindre borgar och befästningar.