Mynt och pengar

Theo Axner


I de Norra Kungarikena, liksom i resten av Thule och på Stora Havsö, används ett relativt standardiserat myntsystem baserat på silver och koppar. Guldmynt förekommer på kontinenten och enstaka exemplar förekommer i Thule, men någon inhemsk prägling sker inte. Även små mynt är relativt värdefulla och många affärer sker genom byte av varor snarare än mynt.

Mynt räknas huvudsakligen i penningar av koppar och örtugar av silver (i praktiken en blandning av silver och koppar). Härtill förekommer högre valörer som öre och mark, men de är räkneredskap och präglas inte som mynt. Växlingskursen ser ut som följer:

1 mark = 8 öre = 24 örtugar = 192 penningar

En penning (förkortas p) kan, mycket grovt tillyxat, sägas motsvara ungefär 5 kr i nutida svenskt penningvärde (den motsvarar alltså kopparstycket i det gamla myntsystemet). Penningar är det absolut vanligaste myntet i daglig cirkulation.

För att ge ett bättre begrepp om pengars värde, inte minst relativt, följer här några listor med exempel på typiska lönenivåer och priser för varor och tjänster. Det är inget att plugga in, se det som en referens.

 

Typiska löner

Sold för krigstjänst   Fredliga värv  
Banérherre 1 mark (192 p) Skrivare 2 öre (48 p)
Riddare 4 öre (96 p) Murare 1 öre (24 p)
Väpnare, fältkaplan 2 öre (48 p) Snickare 18 p
Sven, ryttarsoldat 3-4 örtugar (24-32 p) Hantverkarlärling 9 p
Fotsoldat 1-3 örtugar (8-24 p) Legohjon, lantbruk skördetid: 4 örtugar (32 p)
Trossdräng, småsven 1 örtug (8 p)   annars: 1-2 örtugar (8-16p)

 

Exempel på priser för varor och tjänster

Mat och dryck   Vapen och rustningar  
En bägare cider 2 p Svärd 20 öre (480 p)
5-10 sillar 4 p Spjut 2 öre (48 p)
Helstekt gris 4 örtugar (32 p) Pilbåge 4 öre (96 p)
Armborst 6 öre (144 p)
Verktyg, arbetsdjur etc   Sköld 3 öre (72 p)
Kniv 5 p Kort ringbrynja 10 öre (240 p)
Slipsten 10 p Lång brynja + tunnhjälm 3 mark (576 p)
Ko 18 öre (432 p)    
Ridhäst 10-20 mark (1920-3840 p)