Från utvärderingarna


Efter Okuvade skickad arrangörrna ut en enkät att fylla i efter lajvet, där deltagarna fick betygsätta olika element och lämna kommentarer. Här redovisar vi resultaten av enkäterna.

 

 

Vad var bra med arrangemanget?

Det här är en sammanställning av vad som togs upp under den frågan på enkäten - de översta styckena är de saker som kom upp oftast. Kursiverade stycken inom citationstecken är direkta citat från enkäter. Står det en siffra inom parentes betyder det att saken tagits upp på så många enkäter - ingen siffra betyder att bara en enkätskrivare kommenterat saken.

 

Vad var mindre bra?

Kanske inte lika kul för oss att läsa som om vad vi lyckades med, men definitivt nyttigt.

 

 

Önskemål inför kommande spel

Vi hade också en fråga om vad folk hade för särskilda önskemål inför kommande lajv i Thule-kampanjen, både med och utan anknytning till Fristad. Önskemålen vi fick var följande, i ingen särskild ordning:

Fler religiöst intresserade roller att spela med och mot.

Ett ordentligt rådslag där beslut fattas som för berättelsen framåt.

Äventyrslajv med Drakfåglarna.

Möjlighet att spela samma roll.

Lajva utomhus. Vandringslajv?

Lajv med alver och/eller oknytt.

Ett Thule-lajv med inslag av strid vore spännande.