Från efterenkäterna: Fienden ibland oss


Betyg

Olika element av arrangemanget betygsattes på en fyrgradig skala (Dålig, OK, Bra eller Toppen). Här har vi räknat om betygen till siffror (1=Dålig, 4=Toppen) och räknat ut ett genomsnitt för hur deltagarna betygsatte de olika kategorierna.

Kategori Medelbetyg
Bakgrund 3,25
Handling/intrigverk 3,5
Stämning 3,25
Arrangörsbemötande 3,25
Området 2,3
Totalt betyg 3

Vad var bra med arrangemanget?

Det här är en sammanställning av vad som togs upp under den frågan på enkäten - de översta styckena är de saker som kom upp oftast. Kursiverade stycken inom citationstecken är direkta citat från enkäter. Står det en siffra inom parentes betyder det att saken tagits upp på så många enkäter - ingen siffra betyder att bara en enkätskrivare kommenterat saken.

· Stämningen  - "tät och otäck stämning"
· "Det visade på svårigheterna att lita på varandra i krig"
· Slutscenen - "När de Furstliga... uppenbarade sig blev det en rejäl adrenalinkick"
· Gestaltningen av motståndsrörelsen

Vad kunde ha varit bättre?

Kanske inte lika kul för oss att läsa som om vad vi lyckades med, men definitivt nyttigt.

· Vädret