Från utvärderingarna


Efter Gravberget delade vi som vanligt ut en enkät att fylla i efter lajvet, där deltagarna fick betygsätta olika element och lämna kommentarer. Här redovisar vi resultaten av enkäterna.

 

Betyg

Olika element av arrangemanget betygsattes på en skala från 1 till 5 (1 = dåligt, 5 = toppen).

Kategori Medelbetyg Medianvärde Typvärde
Bakgrund och värld 4,5 5 5
Handling 4,3

4

4

Stämning 4,2

4

4

Arrangörsbemötande

4,5

5

5

Området

3,6

4

4

Bekvämligheter

4,3

4

5
Maten 4,5

5

5

Prisvärdhet 4,5

5

5

Totalt betyg 4,3

4

4

Vad var bra med arrangemanget?

Det här är en sammanställning av vad som togs upp under den frågan på enkäten - de översta styckena är de saker som kom upp oftast. Kursiverade stycken inom citationstecken är direkta citat från enkäter. Står det en siffra inom parentes betyder det att saken tagits upp på så många enkäter - ingen siffra betyder att bara en enkätskrivare kommenterat saken.

 

Vad kunde ha varit bättre?

Kanske inte lika kul för oss att läsa som om vad vi lyckades med, men definitivt nyttigt.

 

 

Önskemål inför kommande spel

Vi hade också en fråga om vad folk hade för särskilda önskemål inför kommande lajv i Thule-kampanjen, både med och utan anknytning till Gravberget. Önskemålen vi fick var följande, i ingen särskild ordning:

I framtiden skulle jag också vilja få spela en margholsk diplomatisk delegation i motvind. Fursten har ju bjudit till förhandlingar förr, och det spelar inte mig någon roll om de faktiskt är tänkta att åstadkomma något, eller om det skulle vara ministeriet där ministeriets intrig är lika mycket att försöka klättra på karriärstegen inom margholien genom att inte lyckas för bra med förhandlingarna så inte furstendömet måste spendera en massa resurser, eller något.

 

Vi planterade ryktet om att försöka göra en deal med befolkningen i Ravnsmark och därmed få det neutralt. Det väckte en del intresse och gillande, och det skulle vara kul om något hände med det.

Nej, inte direkt är bara allmänt pepp. Har sett väldigt lite av kampanjen hittils och är intresserad att se mer vad än det blir.

Intrigutskick. Tydligare info kring magin och framför allt längre tid innan.

Gärna fler lajv på furstesidan. Jag skulle också gärna se oknyttslajv eller åtminstone som en lite större del, ev som en av flera akter. Att alltså ha en akt som utspelar sig i skogen. Ev att man tvådelar lajvet om inte alla vill spela oknytt så får man välja.

Jag lajvar oftast med min dotter så jag är givetvis mest intresserad av lajv som funkar även för barn.

Pga att rollen/gruppen fungerade så bra: gärna mer Margholien. Gärna mer feel-bad (men eventuellt mindre faktiskt våld).

Till någon sorts låg/mellanstatuslajv (utan ritualer!) skulle jag gärna hålla i en väldigt tight rollgrupp och då hjälpa till att mejsla fram karaktärer, bakgrund och inbördes relationer, så att det känns som en väl sammansvetsad enhet. Väl förberedda roller ger en bättre upplevelse till alla, även de utanför denna grupp.

Inget nytt utöver vad jag brukar önska :-) Håller förstås tummarna för att det ska finnas möjlighet för lite större äventyrs- och stridslajv i kampanjen framöver.

Tja minilajvet som vi vill dra nu i vår.

Riktad rollhjälp till arbetande roller.