De roller som kan spelas på lajvet tillhör i första hand någon av följande huvudgrupperingar.

Som kommer att framgå i beskrivningarna finns det ett visst överlapp mellan grupperingarna; en och samma roll kan höra hemma i två eller flera samtidigt.

Det är fullt möjligt att välja att spela olika roller under de olika akterna. 

Nyckelns Väktare

Alver från Ilyrana

Solstammarnas utsända

Övriga allierade

Den furstliga truppen

Det finns också möjlighet att spela någon annan roll, se Övriga