Nu ligger, långt om länge, utskicken inför Vinterporten uppe på hemsidan!

Utskicken är två, ett praktiskt och ett om bakgrund och spel. Ett fotoalbum över spelade roller i den allierade expeditionen har också lagts upp.

Till utskicken!