Har du funderat på Vinterporten men inte kommit till skott med att anmäla dig? Alternativt kanske blivit av med tidigare förhinder? Vi har fortfarande plats för lite mer folk, i synnerhet om du vill vara med bara över lördagen i Akt 2. Läs mer här: 

Sökta och lediga roller

Vi behöver i första hand lite mer folk till den Furstliga B-styrkan, men det finns lite annat ”ledigt” också. Välkomna!

Legionärer och auxiliaofficer