Barn på lajvet

Gravberget har ingen speciell åldersgräns för deltagare faktum är att en del intriger kommer att vända sig särskilt till barn – men deltagare under 18 ska vara i sällskap med en vuxen deltagare som kan fungera som ansvarig fadder. I somliga fall kan vi ha möjlighet att förmedla faddrar; hör av dig till arrangörerna om du är omyndig och saknar fadder men vill vara med.

Det kan förekomma skrämmande element på lajvet. I förekommande fall kommer vi att diskutera det här med faddrar som i sin tur ansvarar för att den minderåriga deltagaren är förberedd.

Om du är intresserad av att ha med spädbarn på lajvet så hör av dig så diskuterar vi möjligheterna.

 

Internationella deltagare

Gravberget kommer att utspelas på svenska och även utskick och hemsida kommer att vara på svenska. Internationella deltagare är fortfarande välkomna, men det ligger på eget ansvar att man kan ta till sig information inför och under arrangemanget.

 

Allergier

Den gemensamma maten kommer vid behov att anpassas efter deltagares allergier och behov av specialkost. Detta förutsätter förstås att vi har överblick på dessa. Allergier, specialkost eller andra särskilda behov ska anges i anmälningsformuläret. Arrangörerna ansvarar sedan för att informationen kommer ut till berörda deltagare. En sammanställning av aktuella bestämmelser utifrån allergier och specialbehov som alla behöver veta kommer i Utskick 2.

Några punkter som vi redan nu vet gäller:

  • Jordnötter, och produkter innehållande (spår av) jordnötter, är förbjudna på lajvet då vi har deltagare med allvarlig jordnötsallergi.
  • Rökning sker utomhus, och inte i anslutning till husens ingångar.
  • Undvik parfymer och starka dofter då vi har deltagare som är överkänsliga för dofter.

 

Funktionshinder

Det går att ta sig med bil ända fram till stugan, men husen har förstutrappor som man behöver kunna forcera för att ta sig in. Delar av lajvet kommer också att utspelas i skogen där stigarna är små och ojämna. Det huvudsakliga spelet kommer dock att ske omkring stugorna.

Om man övernattar i stugorna finns det en del sängplatser, men inte så det räcker till alla. Deltagare med särskilda behov kommer att prioriteras för sängplatser så långt möjligt.

Om du har ett funktionshinder som gör något av ovanstående problematiskt, kontakta oss så ser vi om vi kan hitta en lösning. Vi kan tyvärr inte garantera att vi kan lösa allt men det skadar aldrig att fråga.

 

Information

Som framgått är den mesta informationen inför Gravberget i textform.

Ett antal korta instruktionsfilmer på 1-5 minuter som förklarar olika delar av fiktionen kommer också att spelas in. Det kan vara ett sätt att snabbt och enkelt presentera kampanjen för nya spelare, eller som en hjälp för de som tycker bättre om visuell inlärning än att plugga text. Ingen information kommer att finnas enbart på instruktionsfilmerna.

Vi skulle vilja ha inlästa versioner av alla viktiga texter, men har tyvärr inga möjligheter att ordna det själva i nuläget – tiden finns helt enkelt inte. Om du skulle vara intresserad av att hjälpa oss med inläsning av någon eller flera texter så hör av dig!