Gravberget kommer att använda sig av boffervapen, vilket också innebär att improviserade strider kan förekomma. Regler för detta kommer i Utskick 1.

För tillfället kan sägas att strids- och skadesystemet huvudsakligen bygger på rollspelande och skador läks långsamt. Att ge sig in i strid lättsinnigt är inte att rekommendera.