Upptakt

Februari, Ljusets År 1151. Kriget mellan den mörke Fursten av Margholien och de allierade fria smårikena i Thule har pågått i över tio år och lyckan har växlat fram och tillbaka. Den här gången befinner vi oss, för första gången på ett tag, i det Furstliga Margholien och får se det hela från den Furstliga sidan.

På det stora hela är Furstendömet fortfarande på offensiven och det mesta av krigshandlingarna har utspelats på avstånd från Furstens kärnland; de senaste åren har de Furstliga ockuperat Högmark och därifrån påbörjat en invasion av alvriket Ilyrana, som verkar vara det högst prioriterade målet. Men de senaste åren har även själva Margholien blivit en krigsskådeplats, om än sporadiskt och i liten skala.

Sedan två år har Drakfåglarna, den margholiska motståndsrörelsen mot Fursten, intagit och hållit det bergiga folklandet Ravnsmark, och via alvernas rike i väster har de upprättat förbindelser med de allierade rikena och fått förstärkningar och förnödenheter från söder.

Furstens kärnland skakades helt nyligen av att Drakfåglarna och deras allierade först framgångsrikt slog tillbaka ett Furstligt angrepp tidigare i vintras och en tid senare själva slog ut en djärv räd mot själva Griftedal, Furstens huvudstad, och dess omnejd. Angreppet har slagits tillbaka nu, men en del av rebellerna rör sig ännu i skogarna och deras nyfunna självförtroende är oroande för de Furstliga. Det börjar bli mer angelägen att nå en slutgiltig lösning på problemet.

Under tiden har livet gått vidare i Margholien. Furstens lärda och magiker bedriver fortsatt intensiv forskning för att finna nya övertag i kriget, och Ministeriet söker ständigt pressa mer resurser ur landet – och de ockuperade landen – för att understödja krigsmaskinen.

 

Gravberget

##

Gravberget: järngruva som stått övergiven i många år

Skrock, historier

Nya utgrävningar och upptäckter: meteoritjärn?

Fenomenen har börjat på nytt

 

S:ta Beras dag på Hammargården

Hammargården:  sätesgård för huset Gadd, oftast onyttjad

Belägen vid väg: härbärge/krog?

 

 

 

###

Vi befinner oss i närheten av Gravberget, en gammal järngruva i Höghede som stått övergiven i många år och omgetts av många olycksbådande historier. Här har folk helt nyligen gjort märkliga upptäckter i berget, vars betydelse ännu är oklar men som har väckt stort intresse bland de Furstliga: dels kanske det åter kan bli lönsam gruvhantering här, dels kan upptäckterna ha magisk och som sådan strategisk betydelse.

 

Huset Gadd äger marken som Gravberget står på och har gjort sitt bästa för att behålla situationen, nu när både militärer, magiker och representanter för den civila byråkratin har fått anledning att titta närmare på berget med omnejd och en Furstlig garnison kommer att posteras på platsen.

 

Bättre förekomma än förekommas: Huset Gadd har bjudit in en blandning av Furstliga gäster från olika nivåer av Margholiens styre, för att fira upptäckterna och den stundande nyinvigningen, diskutera andra viktiga frågor (inte minst då Drakfågelproblemet som börjar bli akut) och för att förevisa fynden – samt förstås för att göra en så god affär på det hela som möjligt.  Något de knappast är ensamma om i det sällskapet.

 

Det finns fler som är intresserade av Gravberget och dess omgivningar också. Det rör sig som sagt fortfarande några Drakfåglar på Furstligt territorium, och de kommer knappast vilja låta något dylikt ske obemärkt. Och de gamla historierna om berget är inte bara sagor; dess råväsen har också märkt av att något nytt är på färde. De kommer  att behöva hjälp …