Vinterporten

Ett mellanlajv i två akter i Thule-kampanjen

Ytterst preliminär information

portfarare_silhouett_utkast3_gra

Snabbfakta

 • Tid: 10-11 februari 2017. Uppdaterat!
 • Plats: Scoutstugan Ekbacken med omgivningar, utanför Uppsala. Samma ställe som Gravberget. Uppdaterat!
 • Deltagaravgift: Inte bestämd, men överkomlig.
 • Antal deltagare: Upp till ca 40-60.
 • Huvudarrangörer: John Barkestedt, Ingeli Hedberg (logistikchef) och Alvin Lilliestierna
 • Logistikhjälp: Cornelia Karlslund
 • Skriv- och rollhjälp, extra bakgrund: Theo Axner, Henrik ”Hoffa” Hoffström, Kristoffer Forslund
 • Maila arrangörerna: thule.minilajv2017 [at] gmail.com

 

 

 

Lajvet i ett nötskal

Äventyrs- och rådslagslajv i två akter. Nyckelns Väktare och deras alviska allierade beger sig till det ockuperade Högmark för att finna Vinterporten och befria dess fångar, men de Furstliga har andra planer. Efteråt möter Väktarna upp med det allierade regentrådet och nya planer görs upp.

 

Bakgrund och upplägg

port_lacharilSent på hösten, Ljusets År 1151. Kriget mellan den mörke Fursten av Margholien och de allierade fria smårikena i Thule har pågått i över tio år, och det dödläge som rått de senaste åren har börjat brytas; med det ockuperade Högmark som bas har de Furstliga gått till angrepp mot alvriket Ilyrana i väster. Tack vare inre oreda i Furstens rike har dock alverna och deras mänskliga allierade fått en tids andrum.

Den fristen har man inte försuttit. Förutom att stärka sitt jordiska försvar har de allierade fortsatt och intensifierat sina magiska efterforskningar, och de har funnit nya spår. Man har fått reda på att Fursten på sin väg till herravälde fördrivit eller fängslat mäktiga väsen, som man nu hoppas kunna befria och vinna för de allierades sak. De sägs vara fängslade ”bortom Vinterporten”, men vad eller var Vinterporten är har förblivit ett mysterium – tills helt nyligen.

Nu har man nämligen funnit att Vinterporten verkar vara identisk med en av de alviska fornportarna, som tycks leda till en skuggvärld bortom tid och rum och som varit glömda i hundratals år, och även ungefär var den finns. En expedition rustas för att finna och forcera porten – men det är ett farligt uppdrag. Den befinner sig i Högmark som nu är ockuperat av Fursten, och man vet inte om den är bevakad…

* * *

Lajvet är en direkt men fristående fortsättning på Tröskeln. Det kommer att spelas i två akter, som tillsammans täcker in ett skeende över längre tid än bara en dag.

Första akten, lördag dag (utomhus): Äventyr i skogen. Efter många strapatser i fiendeland finner expeditionen sitt mål – men faran är inte över för det, tvärtom.

Andra akten, lördag kväll (inomhus): Vi befinner oss åter på allierad mark, på en kunglig jaktgård i Arosia. De återvändande möter upp med det allierade regentrådet och andra högt uppsatta gäster och rapporterar om sitt uppdrag. Nya planer görs upp för framtiden, politiska såväl som magiska och militära.

 

Innehåll

Vad kan man vänta sig?

 • Intriger och berättelser, stora och episka såväl som personliga, som skapas och utvecklas i samarbete med deltagarna och för handlingen framåt. Många gamla trådar kommer att komma upp och föras vidare på lajvet. Vi kommer att göra allt för att nya deltagare ska bli involverade och delaktiga i både gamla och nya speltrådar.
 • Spänning och äventyr, främst i akt 1.
 • Episka händelsekedjor som gestaltas ur flera perspektiv genom att vi byter ”scen” under lajvet. Även möten mellan de stora och små perspektiven.
 • Gåtor och mysterier att lösa för de som gillar sådant.
 • En del politik och rådslag för de som vill engagera sig i det, främst i akt 2.
 • Möten och spel mellan en brokig blandning roller och grupper, med både vänskap och skav. Både kära och mindre kära återseenden.

 

Praktiska ramar

Lajvet kommer att utspelas på och omkring scoutstugan Ekbacken utanför Uppsala under en helgen 10-11 februari 2018.

Själva spelet kommer troligen att löpa över lördagen. Akt 1 kommer att utspelas utomhus och akt 2 huvudsakligen inomhus. Under akt 1 och spelbrottet emellan kommer inomhusområdena att vara offlajvområde.

Mer praktisk info kommer!

 

 

 

Roller

Lajvets upplägg gör att det är möjligt att spela två olika roller i olika akter, men för många kommer det också att gå att spela samma roll lajvet igenom. En ordentlig rollista kommer så småningom, men här följer ett mycket preliminärt utkast.

Roller som kan spelas i båda akter (eller endera):

 • Nyckelns Väktare, den allierade gruppering som bekämpar Fursten på magisk väg, med följeslagare.
 • Alver från Ilyrana.
 • Shamaner och andra från Solstammarna.
 • Soldater och ”civila” specialister från de allierade.
 • Enstaka representanter för mer perifera allierade, som Drakfåglarna – motståndsrörelsen i Margholien – och Parzifal av Eltz som aspirerar på Sunnanslätts krona.

Roller som kan spelas i enbart akt 1:

 • Furstliga soldater, magiker och/eller andra specialister som B-styrka.
 • Partisaner och lokalfolk från Högmark.
 • Oknytt och andra väsen.

Roller som kan spelas i enbart akt 2:

 • Regentrådet: allierade regenter eller deras språkrör. En rollista kommer; flera av rollerna är tillsatta men några är lediga.
 • Andra allierade högdjur eller följesfolk.

En stor bredd av roller från olika allierade länder och grupperingar (och även Furstliga, i akt 1) som spelats på tidigare lajv kommer att kunna spelas igen på Vinterporten.

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Arkiv