Vinterporten

Ett mellanlajv i tre akter i Thule-kampanjen

Ytterst preliminär information

portfarare_silhouett_utkast3_gra

Snabbfakta

 • Tid: 1-3 december 2017.
 • Plats: Gillberga i Vittinge, väster om Uppsala.
 • Deltagaravgift: Inte bestämd, men överkomlig.
 • Antal deltagare: Upp till ca 40-60.
 • Huvudarrangörer: John Barkestedt, Alvin Lilliestierna och Martin Rydberg Hedén
 • Skriv- och rollhjälp, extra bakgrund: Theo Axner, Henrik ”Hoffa” Hoffström, Kristoffer Forslund
 • Maila arrangörerna: thule.minilajv2017 [at] gmail.com

 

Lajvet i ett nötskal

Äventyrs- och rådslagslajv i tre akter. Nyckelns Väktare och deras alviska allierade beger sig till det ockuperade Högmark för att finna Vinterporten och befria dess fångar, men de Furstliga har andra planer. Efteråt möter Väktarna upp med det allierade regentrådet och nya planer görs upp.

 

Bakgrund och upplägg

port_lacharilSent på hösten, Ljusets År 1151. Kriget mellan den mörke Fursten av Margholien och de allierade fria smårikena i Thule har pågått i över tio år, och det dödläge som rått de senaste åren har börjat brytas; med det ockuperade Högmark som bas har de Furstliga gått till angrepp mot alvriket Ilyrana i väster. Tack vare inre oreda i Furstens rike har dock alverna och deras mänskliga allierade fått en tids andrum.

Den fristen har man inte försuttit. Förutom att stärka sitt jordiska försvar har de allierade fortsatt och intensifierat sina magiska efterforskningar, och de har funnit nya spår. Man har fått reda på att Fursten på sin väg till herravälde fördrivit eller fängslat mäktiga väsen, som man nu hoppas kunna befria och vinna för de allierades sak. De sägs vara fängslade ”bortom Vinterporten”, men vad eller var Vinterporten är har förblivit ett mysterium – tills helt nyligen.

Nu har man nämligen funnit att Vinterporten verkar vara identisk med en av de alviska fornportarna, som tycks leda till en skuggvärld bortom tid och rum och som varit glömda i hundratals år, och även ungefär var den finns. En expedition rustas för att finna och forcera porten – men det är ett farligt uppdrag. Den befinner sig i Högmark som nu är ockuperat av Fursten, och man vet inte om den är bevakad…

* * *

Lajvet kommer att spelas i tre akter, som tillsammans täcker in ett skeende över längre tid än bara en helg.

Första akten, fredag kväll (inomhus): De allierade planerar och förbereder expeditionen och tar ställning till nya underrättelser. En lugnare prolog.

Andra akten, lördag dag (utomhus): Äventyr i skogen. Efter många strapatser i fiendeland finner expeditionen sitt mål – men faran är inte över för det, tvärtom.

Tredje akten, lördag kväll (inomhus): Vi befinner oss åter på allierad mark, på en kungsgård i Arosia. De återvändande möter upp med det allierade regentrådet och andra högt uppsatta gäster och rapporterar om sitt uppdrag. Nya planer görs upp för framtiden, politiska såväl som magiska och militära.

 

Innehåll

Vad kan man vänta sig?

 • Intriger och berättelser, stora och episka såväl som personliga, som skapas och utvecklas i samarbete med deltagarna och för handlingen framåt. Många gamla trådar kommer att komma upp och föras vidare på lajvet. Vi kommer att göra allt för att nya deltagare ska bli involverade och delaktiga i både gamla och nya speltrådar.
 • Spänning och äventyr, främst i akt 2.
 • Episka händelsekedjor som gestaltas ur flera perspektiv genom att vi byter ”scen” under lajvet. Även möten mellan de stora och små perspektiven.
 • Gåtor och mysterier att lösa för de som gillar sådant.
 • En del politik och rådslag för de som vill engagera sig i det, främst i akt 3.
 • Möten och spel mellan en brokig blandning roller och grupper, med både vänskap och skav. Både kära och mindre kära återseenden.

 

Praktiska ramar

Lajvet kommer att utspelas omkring Gillberga i Vittinge utanför Uppsala (en gammal godtemplarlokal) under helgen 1-3 december 2017. Akt 1 (fredag kväll) och 3 (lördag kväll) kommer att spelas inomhus på övervåningen – samma lokal som Med sådana vänner – medan akt 2 (lördag dag) kommer att spelas i skogen ett stycke från huset kring ett antal äventyrsplatser. Under den tiden och under spelbrotten mellan akterna är huset offlajvområde.

Arrangemanget löper över en hel helg, men spelet kommer att brytas mellan de tre akterna – övernattningen sker alltså off.

 

lokalen1 lokalen2

Två bilder på lokalen

 

Roller

Lajvets upplägg gör att det är möjligt att spela två eller rentav tre olika roller i olika akter, men för många kommer det också att gå att spela samma roll lajvet igenom. En ordentlig rollista kommer så småningom, men här följer ett mycket preliminärt utkast.

Roller som kan spelas i alla akter (eller bara någon):

 • Nyckelns Väktare, den allierade gruppering som bekämpar Fursten på magisk väg, med följeslagare.
 • Alver från Ilyrana.
 • Shamaner och andra från Solstammarna.
 • Soldater och ”civila” specialister från de allierade.
 • Enstaka representanter för mer perifera allierade, som Drakfåglarna – motståndsrörelsen i Margholien – och Parzifal av Eltz som aspirerar på Sunnanslätts krona.

Roller som kan spelas i enbart akt 2:

 • Furstliga soldater, magiker och/eller andra specialister som B-styrka.
 • Partisaner och lokalfolk från Högmark.
 • Oknytt och andra väsen.

Roller som kan spelas i enbart akt 3:

 • Regentrådet: allierade regenter eller deras språkrör. En rollista kommer; flera av rollerna är tillsatta men några är lediga.
 • Andra allierade högdjur eller följesfolk.

En stor bredd av roller från olika allierade länder och grupperingar (och även Furstliga, i akt 2) som spelats på tidigare lajv kommer att kunna spelas igen på Vinterporten.

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Arkiv