27_stugan

I lördags, 29/10, var vi och rekade Ekbacken, området för Gravberget. Kort rapport:

 

Stugan

Ekbacken är en scoutstuga av rätt klassisk modell med en stor öppen gård.

Huvudbyggnaden:

  • Omfattar en samlingssal, ett kök, två sovsalar, en liten sidotambur och ett inre rum. Det finns plats för ungefär 60-70 personer att sova i huset; stugan har 53 madrasser (de flesta rätt tunna) och 22 sängplatser.
  • Vi kommer i första hand att ha samlingssalen som inlajvutrymme.
  • Bakdörren som leder till sidotamburen har en ramp.

Tvätthuset:

Här finns fyra toaletter, varav en funktionshinderanpassad, tvättfat med flera kranar samt en dusch. Tvätthuset har också en ramp.

 

Området

Stugan omges av rätt vacker natur, en blandning av kuperad skog och övervuxna ängar.

En förändring sedan tidigare år är en del av skogen i områdets nordvästra del försvunnit pga ett nybyggt villaområde. Troligen kommer vi därför att utnyttja skogen lite annorlunda än på tidigare lajv vid Ekbacken. Det finns gott om orörd och ostörd skog i norr, söder och öster.

En större grusväg går genom området. Några mindre vägar går ut från den och slutar vid vändplaner och/eller kalhyggen. En av dessa småvägar kommer vi att använda som parkeringsplats i första hand.