Ett minilajv i Thule-kampanjen

Preliminär information

tula_utanfor

Snabbfakta

 • Tid: 2 december 2017.
 • Plats: Preliminärt torpet Lugnet i Bromma, Stockholm.
 • Deltagaravgift: Inte bestämd, men överkomlig.
 • Antal deltagare: Ca 30-50.
 • Huvudarrangörer: John Barkestedt, Ingeli Hedberg (logistikchef) och Alvin Lilliestierna
 • Logistikhjälp: Cornelia Karlslund, Jennie ”Nennen” Gahnström
 • Skriv- och rollhjälp, extra bakgrund: Theo Axner, Henrik ”Hoffa” Hoffström, Kristoffer Forslund
 • Maila arrangörerna: thule.minilajv2017 [at] gmail.com

 

Lajvet i ett nötskal

Nyckelns Väktare och deras alviska allierade möts för att planera en expedition till det ockuperade Högmark för att finna Vinterporten och befria dess fångar, men de Furstliga har andra planer. En sorts fristående prolog till lajvet Vinterporten senare i vinter.

Upptakt till episka äventyr, magiska och världsliga mysterier, vänskap och skav.

 

Bakgrund och upplägg

port_lacharilSent på hösten, Ljusets År 1151. Kriget mellan den mörke Fursten av Margholien och de allierade fria smårikena i Thule har pågått i över tio år, och det dödläge som rått de senaste åren har börjat brytas; med det ockuperade Högmark som bas har de Furstliga gått till angrepp mot alvriket Ilyrana i väster. Tack vare inre oreda i Furstens rike har dock alverna och deras mänskliga allierade fått en tids andrum.

Den fristen har man inte försuttit. Förutom att stärka sitt jordiska försvar har de allierade fortsatt och intensifierat sina magiska efterforskningar, och de har funnit nya spår. Man har fått reda på att Fursten på sin väg till herravälde fördrivit eller fängslat mäktiga väsen, som man nu hoppas kunna befria och vinna för de allierades sak. De sägs vara fängslade ”bortom Vinterporten”, men vad eller var Vinterporten är har förblivit ett mysterium – tills helt nyligen.

Nu har man nämligen funnit att Vinterporten verkar vara identisk med en av de alviska fornportarna, som tycks leda till en skuggvärld bortom tid och rum och som varit glömda i hundratals år, och även ungefär var den finns. En expedition rustas för att finna och forcera porten – men det är ett farligt uppdrag. Den befinner sig i Högmark som nu är ockuperat av Fursten, och man vet inte om den är bevakad…

* * *

På ”Tröskeln”, en liten gård i gränslandet mellan kungarikena Arosia och Högmark och alvriket Ilyrana som kallas så då den utgjort en sorts gränspost, möts nu utsända från Nyckelns Väktare, deras alviska allierade och allierade av andra folk för att lägga den sista handen vid planeringen av den farliga expeditionen och ta ställning till nya underrättelser. Många av de som kommer att delta har redan anlänt, andra är ännu på väg.

Uppdraget har hög prioritet och åtskilliga av de mäktiga inom Alliansen mot Fursten har varit angelägna att visa det sitt stöd. Somliga misstänker dock att de också önskar få mer insyn och inflytande över Nyckelns väktares arbete, vilket kan komma att leda till komplikationer längre fram…

 

Innehåll

Vad kan man vänta sig?

 • Möten och spel mellan en brokig blandning roller och grupper, med både vänskap och skav. Både kära och mindre kära återseenden.
 • Intriger och berättelser som skapas och utvecklas i samarbete med deltagarna och för handlingen framåt. Många gamla trådar kommer att komma upp och föras vidare på lajvet. Vi kommer att göra allt för att nya deltagare ska bli involverade och delaktiga i både gamla och nya speltrådar.
 • En upptakt till episka äventyr och händelsekedjor med utrymme för att forma dem. De planer som smids kommer att påverka utformningen av det kommande Vinterporten.
 • Gåtor och mysterier att lösa för de som gillar sådant.
 • En del politik, diplomati och intrigerande för de som vill engagera sig i det.

 

Praktiska ramar

Lajvet kommer preliminärt att utspelas på Lugnet i Bromma i västra Stockholm (där bl a Fristad och Okuvade hållits) den 2 december 2017. Själva spelet kommer att börja på tidig eftermiddag och avslutas sent på kvällen.

Området innefattar en större och en mindre stuga med en del skog omkring. Det finns även en eldplats utomhus.

Stora salen på Lugnet

Stora salen på Lugnet (Foto: Sara Karlsson)

 

Roller

En ordentlig rollista är på väg, men här följer ett preliminärt utkast.

 • Nyckelns Väktare, den allierade gruppering som bekämpar Fursten på magisk väg, med följeslagare.
 • Alver från Ilyrana.
 • Shamaner och andra från Solstammarna.
 • Soldater och ”civila” specialister från de allierade.
 • Enstaka representanter för mer perifera allierade, som Drakfåglarna – motståndsrörelsen i Margholien – och Parzifal av Eltz som aspirerar på Sunnanslätts krona.

En stor bredd av roller från olika allierade länder och grupperingar  som spelats på tidigare lajv kommer att kunna spelas igen på Tröskeln och Vinterporten.