altare_400Välkomna till den nya hemsidan, den s k frontsidan, för Thule-kampanjen! Här kommer det att finnas introduktions- och mer översiktligt material med fokus på sådant som är aktuellt – tanken är att den här sidan ska vara informativ men lättillgänglig och fokusera på sådant en ny deltagare behöver ha koll på i första hand.

Den gamla hemsidan finns kvar som en ”djupsida”, ett arkiv med allt fördjupat material. Den kommer på sikt att omvandlas till en wiki, men tills vidare finns den kvar i sitt vanliga skick på den här adressen:

http://thulekampanjen.se/index/