Torun Ulfsdotter


Torun Ulfsdotter från Årsberga, en synsk Stubbeättling.

Foto: Peter Anvin