Skogs-Edwig och Skogs-Alvar


Skogs-Edwig och Skogs-Alvar från Vändom, två äldre bönder av Stubbeätten.

Foto: Peter Anvin