Skogs-Edwig


Skogs-Edwig, en läkekunnig skogsbondmora från Vändom som förlorat talförmågan efter ett intermezzo med en Rödkåpa.

Foto: Peter Anvin