Ina Ulfsdotter och Karna i Hanegården


Ina Ulfsdotter från Årsberga och Karna i Hanegården från Rödesta, två av de som arbetade i köket. 

Foto: Peter Anvin