Eira Vidarsdotter


Eira Vidarsdotter, Stubbeättling från Vändom. 

Foto: Peter Anvin