Årsbergabönder


Två familjer av Garmungabönder från Årsberga och anslutna lösdrivare. 

Från vänster: Johan Knivtunga; Torgrim; Rannveig Björnsdotter; Gunnar Rannveigsson; Petrus; Anders; Arnhild Tyresdotter.

Foto: Peter Anvin