Virpi


Virpi från Nuoli, maka till Matti Karpainen.

Foto: Sara Zackrisson Andersson