Furstliga soldater


Några Furstliga soldater; talviska auxiliärer längst fram och legionärer bakom.

Främre ledet från vänster: auxiliärerna Veine, Orava och Tarko.

Bakre ledet från vänster: legionärerna Nathan Bardskär, Siglar Raske och Liv.

Foto: Kalle Lantz